Visie

Beneens - visie op Kempen 2020

Bij ons familiebedrijf zit duurzaamheid in de genen. Wij willen immers dat de sociale, ecologische en economische context positief blijft zodat een nieuwe (vierde) generatie binnen vijfentwintig jaar ook in een gezonde omgeving de bedrijfsactiviteiten kan verderzetten. Het terugdringen van onze CO²-uitstoot met minstens 20% kadert hierin. Het is een doel dat we alleen kunnen bereiken wanneer we onze hele keten onder de loep nemen op niveau van producten, processen, organisatie en strategie.

Op productniveau willen we nog meer dan vroeger inzetten op de energie-efficiënte en de duurzaamheid van onze constructies en de gebruikte materialen. Door levenscyclusanalyse en materialenscans wordt de ecologische voetafdruk tot een minimum herleid. We zien het als een plicht om de klant te sensibiliseren en hem te wijzen op de meerwaarde van duurzame bouwmaterialen en -methodes.

Op procesniveau streven we naar energie- en grondstoffenefficiëntie omdat dit een win-winsituatie biedt voor milieu en bedrijf. Op het vlak van afvalstoffenbeheer staan we al ver. Het bedrijfscontainerpark biedt gescheiden verzameling van 34 verschillende afvalstromen. In de toekomst willen we nog verder inzetten op het sluiten van de kringloop. We hebben ook al ruime investeringen gedaan in een relightingprogramma met ledtubes en bewegingssensoren en zullen verder onze lichtkoepels vervangen om de lichtinval te verbeteren. Andere energiebesparingen komen voort uit het doordacht cascadesysteem voor de ventilatoren van de stofafzuiging en de optimalisatie van de perslucht voor onze machines. We zorgen zelf voor onze elektriciteit en verwarming door een “Organic-Rankine-Cycle-installatie (ORC). Deze oplossing bestaat uit een verwarmingsketel op houtafval die via oververhit water elektriciteit kan opwekken en met de restwarmte onze gebouwen kan verwarmen.

Om succesvol te zijn, moet onze visie op duurzaamheid in de organisatie ingebed zijn. Het zijn onze 140 werknemers die in de dagelijkse praktijk correct recycleren en voorzichtig en zuinig dienen om te springen met materiaal en energie. Verschillende initiatieven mikken op het verhogen van betrokkenheid en op een juist begrip van de processen. 

Duurzaamheid moet ook in de strategie verankerd zijn. Zo is er ons concept “duurzame winkelinrichting als dienst”. Hierbij bieden we een winkelinrichting aan die duurzaam is in constructie en uiterst zuinig in onderhoud, wat leidt tot een lagere total cost of ownership. Dit project werd ontwikkeld met partners Andres, Gyproc, Cradle to Cradle en Helbig. Daarnaast waren we pionier van de “BEN30-bouw”. We willen zes jaar voor de nieuwe strenge energienormen in 2021 van toepassing worden nu al deze nomen realiseren in nieuwbouwprojecten. - Joeri Beneens, technisch directeur